Który wymiar to szerokość?

W szerokości mierzymy odległość między dwoma punktami na osi poziomej. Innymi słowy, szerokość oznacza odległość między lewym a prawym krańcem czegoś. Przykłady szerokości to: - Kiedy mierzymy szerokość pokoju, sprawdzamy jak daleko jest od ściany po lewej stronie do ściany po prawej stronie. - Gdy określamy szerokość książki, mierzmy odległość od jednej okładki do drugiej. - W przypadku szerokości ulicy, mamy na myśli odległość między jednym chodnikiem a drugim po przeciwnych stronach ulicy. Więc, w skrócie, wymiar szerokości jest to odległość między dwoma krańcami czegoś na osi poziomej.
Sitemap