Jak zmierzyć fronty?

Aby zmierzyć fronty, potrzebujesz taśmy mierniczej. Najpierw wyjmij taśmę mierniczą i rozpostarz ją na podłodze. Następnie postaw się przed frontem, który chcesz zmierzyć. Trzymając taśmę, dotknij jednym końcem ściany zewnętrznej, a drugim końcem dodź do środka frontu, dokładnie na krawędź. Spójrz na taśmę mierniczą i odczytaj jej pomiar. Na przykład, jeśli odczytasz 80 centymetrów, oznacza to, że front ma szerokość 80 centymetrów. Pamiętaj, aby dokładnie mierzyć i być ostrożnym, aby nie naciąć taśmy mierniczej.
Sitemap